Informatie

Op deze pagina kunt alle informatie vinden die de meeste vragen direct beantwoorden.

Bent u geïnteresseerd in één of meerdere van onze lessen dan kunt u zich aan het begin van deze les melden bij de leiding. De leiding ontvangt u en maakt u wegwijs in de gang van zaken en de manier van lesgeven. Het beste is om meteen mee te doen om de sfeer in de les te volgen. Gaat het om een kind dan mag de ouder het eerste lesuur natuurlijk blijven kijken. De eerste 3 lessen zijn altijd gratis.

Vind u of uw kind de les leuk dan ontvangt u een inschrijfformulier. Wij vragen u om dit zorgvuldig in te vullen en dit de eerstkomende les bij de leiding in te leveren.

Tevens is dit formulier een incassomachtiging voor de contributie, welke per kwartaal van uw rekening wordt afgeschreven. De contributie wordt rond de eerste van ieder kwartaal door ons geïncasseerd. Dit betekent dus: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Ook tekent u voor een éénmalige machtiging van het inschrijfgeld van €5,-, Bij de eerste incasso betaald u dit inschrijfgeld, de periode van het voorgaande kwartaal vanaf het moment dat u lid bent geworden en het aankomende kwartaal. Verder machtigt u ons voor het incasseren van de bondscontributie per kwartaal. De incassomomenten zijn 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december.

Opzeggen kan uitsluitend d.m.v. het mutatieformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de leiding en u moet het ook bij de leiding inleveren. De opzegtermijn is minimaal 1 maand. Dit betekent dus dat u voor het eerste kwartaal voor 1 december van het voorgaande jaar moet opzeggen. Voor het 2e kwartaal is dit voor 1 maart, het derde kwartaal voor 1 juni en het 4e kwartaal voor 1 september.

Het mutatie formulier is ook het formulier dat u moet gebruiken om mutaties door te geven, zoals adreswijziging, wijziging bankrekening, telefoonnummer enzovoorts.