loading

Dynamic gym

Dynamic gym is ontstaan uit de fusie van 3 kleinere gymnastiekverenigingen. Dit waren GV de Veldhoek, een kleine vereniging met zo’n 30 leden en opgericht in 1986, DVS Halle, opgericht in 1950 en te tijde van de fusie zo’n 80 leden groot en SSS Zelhem. Deze laatste vereniging had 225 leden en was verreweg de oudste met haar oprichtingsdatum van 1924.
Omdat alle drie de verenigingen al samenwerkten met het organiseren van rayonwedstrijden en alle drie problemen hadden om bestuursleden te vinden werd in 2010 besloten om de verenigingen samen te voegen. Na 1,5 jaar van voorbereiding was de fusie op 1 januari 2012 een feit. Een nieuwe vereniging met oude fundamenten, een nieuwe naam en een nieuwe toekomst met een sterk bestuur.

Dynamic gym staat voor:

Het bieden van een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding in een gezellige, ongedwongen en sportieve sfeer. De lessen zijn bedoeld voor iedereen van jong en oud, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met iemands mogelijkheden en beperkingen. Als vereniging willen wij laagdrempelig aanwezig zijn in Halle, de Veldhoek, Zelhem en omgeving. Wij hechten veel belang aan waarden als veiligheid, samenwerking, vertrouwen en verdraagzaamheid. Dit kenmerkt zich in lessen welke worden gegeven door gekwalificeerde leiding, met veel aandacht voor een goede sfeer binnen de lessen, waarin eenieder zich op sportief vlak kan ontwikkelen binnen zijn of haar grenzen. Dit wordt ondersteund door een aantal gedragsregels welke het bestuur en de leiding gezamenlijk hebben goedgekeurd. U kunt ze hier nalezen. Daarnaast hebben wij een vertrouwenspersoon (Femke Assink) waarmee, indien nodig, contact kan worden gezocht via femke@dynamicgym.nl.

Onze locaties:

 

Sporthal de Pol Zelhem Thorbeckezaal Zelhem Sportzaal Halle Locatie Veldhoek

De leiding:

leiding